Saturday, September 23, 2006

Arahan Arkitek dan Peranan Perunding

Arahan Arkitek dan Peranan Perunding
[Penjelasan mengenai peranan Jurutera Awam dan Struktur, Jurutera Mekanikal dan Letrik, Jurukur Bahan dan lain-lain perunding professional dalam pengeluaran arahan.]


Perkataan 'ignorance' jika diterjemah bermaksud jahil. Kejahilan tentang Kontrak akan membawa kepada kesan yang menimbulkan pelbagai masalah.
Dalam satu daripada Kontrak saya yang terbaru, saya ditanya oleh Jurukur Bahan, Jurutera Awam dan Struktur sertaJurutera Mekanikal dan Letrik, samada mereka boleh mengeluarkan apa-apa arahan kepada Kontraktor di Tapakbina kerana Kontrak yang sedang dikendalikan adalah menggunakan Borang Kontrak PAM. Borang PAM kata mereka hanya membenarkan Arkitek sahaja untuk mengeluarkan arahan. Saya percaya pertanyaan mereka ini dbuat samada kerana kejahilan mereka tentang Kontrak PAM atau kerana mereka sengaja ingin mengelak daripada bertanggungjawab kepada apa-apa arahan di Tapakbina. Walaupun secara sinis saya merasakan kenyataan tersebut terbit dari sikap culas dan niat untuk mengelak dari bertanggungjawab kepada apa jua masalah di Tapakbina, saya perlu mendekati dari aspek kejahilan untuk menerangkan isu ini secara terperinci. Bagi mereka yang merasakan perkataan ‘jahil’ itu sebagai suatu terjemahan yang agak keras bagi ‘ignorance’, mungkin terjemahan yang lebih panjang ‘kecetekan pengetahuan tentang’nya boleh diterima pakai.

Penjelasan mengenai isu ini akan saya pecahkan kepada beberapa aspek:

1. Profesionalisme dan tanggungjawab perunding
2. Keberkesanan penyeliaan
3. Kerja sepasukan (team-work)

1.0 Profesionalisme dan tanggungjawab perunding

Dalam apa juga kerja perundingan, perlaksanaan kerja itu memerlukan penglibatan bukan hanya satu perunding profesional malah dua atau lebih. Tambahan kepada Arkitek adalah Jurukur Bahan, Jurutera Awam dan Struktur, Jurutera Mekanikal dan Letrik. Adakalanya ditambah dengan profesional lain seperti Arkitek Lanskap, Perancang Bandar, Arkitek Dalaman dan mungkin juga profesional dari bidang lain mengikut kompleksiti projek. Pembangunan projek hari ini telah berubah dan berkembang dari segi saiz, kompleksiti dan kelainan hinggakan ianya tidak lagi boleh dikendalikan oleh satu profesional sahaja. Sekalipun Arkitek secara individu, ingin melakukan segala-galanya sendiri, dia kini dihadkan oleh undang-undang dan statut yang berbagai. Sebagai Arkitek, saya secara peribadi, tidak ingin melangkaui sempadan profesionalisme ini dan lebih suka untuk kekal dalam keupayaan teras (core-competency) yang saya tahu. Saya bukan sahaja akan mengawal hak dan tanggungjawab saya ini malah tidak akan membenarkan orang lain untuk mengambil alih peranan saya. Saya juga akan mengharapkan tanggungjawab yang sama daripada perunding lain kerana inilah teras profesionalisme bagi saya. Menggunakan apa juga alasan termasuklah struktur Kontrak untuk mengelak daripada bertanggungjawab adalah satu sikap culas yang salah dan mesti diperbetulkan.

Peringatan kepada Arkitek

a. Aspek Perjanjian Perlantikan.
Bagi arkitek yang dilantik di bawah Akta Arkitek 1967 – Peraturan Arkitek 1973, samada secara sepenuhnya atau sebahagian, ada baiknya mereka meninjau semula kepada terma-terma perlantikan khususnya artikel 2 hingga artikel 6 dalam Jadual Keempat (Peraturan 28) Bahagian 1, peraturan tersebut.

Intipati dari peraturan ini, Arkitek bertanggungjawab untuk mengarah dan melakukan koordinasi antara semua perunding tidak kira samada perunding itu dilantik oleh Arkitek atau oleh Majikan. Jadi, samada cek bayaran fee mereka dikawal oleh Arkitek atau tidak, Arkitek mestilah memastikan hak kawalan penyeliaan ini dalam genggaman mereka sendiri dan Arkitek mestilah bersedia untuk mengeluarkan arahan yang perlu kepada perunding-perunding lain termasuklah mengarahkan mereka untuk mengeluarkan arahan yang berkaitan dengan bidang profesional mereka.

Untuk maksud kawalan inilah, arkitek dalam praktis dinasihatkan untuk menggunapakai Jadual Keempat dlam perjanjian perlantikan mereka. Setidak-tidaknya, kalaupun jadual itu hendak dipinda, artikel berkenaan mestilah dikekalkan.

Arkitek juga perlu berhati-hati kerana artikel 8 (c) dalam terma-terma perlantikan menghadkan kuasa mengeluarkan arahan hanya kepada hal-hal yang tidak melibatkan pertambahan kos. Dalam kontrak manapun, arahan tanpa kesan kos ini hampir-hampir sesuatu yang mustahil. Dalam hal ini adalah penting bagi arkitek untuk memiliki satu had pertambahan yang ditetapkan atau mendapatkan kepercayaan yang sewajarnya daripada Majikan.

Sewajarnya juga perunding-perunding lain menyemak terma-terma perlantikan mereka.

b. Aspek Borang Kontrak PAM 2005.
Dalam Borang Kontrak PAM 2005, semua perunding profesional, Jurutera Awam dan Struktur, Jurutera Mekanikal dan Letrik, Jurukur Bahan dan lain-lain perunding pakar dinamakan secara jelas dalam Artikel 4 hingga Artikel 6. Tahap profesionalisme mereka dijelaskan dalam Artikel 7. Mereka mestilah seorang Profesional atau praktis yang dibenarkan di bawah Akta Profesional masing-masing.

Penamaan perunding-perunding ini tidak dibuat tanpa sebab. Sebaliknya ia diniatkan untuk menyatakan keujudan mereka secara jelas. Ia juga mengandaikan peranan yang mesti mereka laksanakan khusus bagi bidang kerja mereka masing-masing. Dengan ada-adanya perunding-perunding ini malah mereka dinamakan dalam dokumen, adalah tidak munasabah bagi satu perunding untuk masuk campur dalam hal perunding lain. Ini saya maksudkan khusus kepada hal profesional tetapi tidaklah berkaitan dengan hal koordinasi dan penyelarasan.

Namun, pada masa yang sama, Borang Kontrak PAM 2005 tidak meletakkan dimana-mana peruntukan untuk arahan kepada Kontraktor oleh mana-mana perunding lain kecuali melalui Arahan Arkitek di bawah Klausa 2. Saya boleh memikirkan dua sebab kenapa ini berlaku. Pertama, Borang Kontrak PAM diniatkan untuk kegunaan Arkitek dan kegunaannya perlu mengekalkan kepimpinan Arkitek sebagai ketua dalam perlaksanaan pembinaan. Tidak ada kedudukan untuk orang lain sebagai Pegawai Penguasa atau S.O (Superitendening Officer) dalam Kontrak PAM sepertimana dalam Kontrak JKR. Kedua, bagi maksud penyelarasan, semua arahan termasuk daripada perunding-perunding lain, Jurukur Bahan, Jurutera Awam dan Struktur, Jurutera Mekanikal dan Letrik mesti dibuat melalui Arkitek. Saya tidak nampak ketiadaan ruang untuk arahan secara langsung oleh Jurukur Bahan, Jurutera Awam dan Struktur, Jurutera Mekanikal dan Letrik ini sebagai menafikan peranan mereka sebagai profesional. Malah saya beranggapan, bahawa mana-mana Arkitek yang cuba mengawal atau dalam kata lain mengongkong peranan profesional lain hanya menempah bahaya untuk dirinya sendiri. Arkitek wajib untuk sentiasa mempertahankan kewibawaan profesion lain sebagaimana dia mempertahankan profesionnya sendiri.

Hal ini membawa kita kepada aspek keberkesanan penyeliaan.


2.0 Aspek Keberkesanan Penyeliaan

Siapa pun yang memimpin perlaksanaan kerja, mesti meletakkan matlamat kerja itu mendahului matlamat peribadi. Tidak ada maknanya kawalan penyeliaan yang ketat ke atas rakan perunding jika ianya melengahkan proses membuat keputusan, melambatkan kemajuan kerja, serta menimbulkan beban tekanan ke atas bahu sendiri. Arkitek yang sedia menyerahkan tanggungjawab mengeluarkan arahan kepada prerunding lain akan mendapati ianya satu cara kerja yang lebih cepat dan efektif.

Kita perlu memahami dengan jelas bahawa Kontraktor hari ini bukan lagi golongan yang tidak berpelajaran. Malah dalam banyak situasi mereka lebih cekap dan lengkap dari segi pengurusan dan ada yang menggaji pasukan perundangan dan tuntutan untuk memerah segala nilai yang boleh diperolehi dari kesilapan arkitek dan perunding.

Masa adalah intipati kontrak. Dalam pengurusan kontrak moden, program perlaksanaan kerja menjadi asas kepada perancangan dan perlaksanaan sebenar di tapakbina, termasuk hal-hal penggajian buruh, penggunaan jentera dan pemesanan barangan dan bahan binaan. Apa-apa kelewatan arahan arah mengubah aliran jadual perlaksanaan dan akan memberikan hak kepada kontraktor menuntut lanjutan masa dan kos kerugian dan/atau perbelanjaan. Dengan demikian, amat penting bagi arkitek mengeluarkan arahan dengan segera samada secara sendiri atau melalui arahan oleh perunding.

Masalah mungkin timbul dari segi penyimpanan rekod arahan, kesan pertambahan atau kurangan kos akibat arahan dan kesan kepada koordinasi lukisan. Semua masalah ini adalah masalah teknikal yang boleh diatasi dengan mudah jika arkitek dapat mengujudkan satu sistem kawalan dan pemantauan keatas pengeluaran arahan dan lukisan.

3.0 Aspek Kerja Sepasukan

Kerja sepasukan (team-work) adalah kata hikmat yang menjadi kunci kepada kejayaan perlaksanaan Kontrak. Ia bukan sahaja merangkumi pasukan perunding malah antara pasukan perunding dengan kontraktor dan majikan juga. Satu pasukan yang bijak akan mempunyai matlamat yang sama iaitu untuk melaksanakan kerja dengan sempurna tanpa mengakibatkan kerugian kepada mana-mana pihak. Kontrak hanyalah pernyataan bertulis yang melakarkan garis sempadan tanggungjawab setiap ahli dalam projek dan lebih utama lagi menyatakan kehendak dan imbuhan kepada kedua-dua pihak. Arkitek dan perunding adalah pihak ketiga dalam kontrak. Dia mestilah melakukan tugasnya sebagai pemimpin untuk kontrak itu berjaya.


Rumusan

Berbalik kepada persoalan asal, saya katakan bahawa Kontrak PAM tidak menghalang mana-mana perunding profesional untuk mengeluarkan arahan kepada Kontrator. Malah dalam aktiviti dan bidang kerja yang masing-masing perunding mempunyai kepakaran, arahan itu diharapkan. Jika ayat-ayat Kontrak dianggap sebagai halangan, masalah itu boleh diselesaikan dengan mudah. Arkitek hanya perlu mengarahkan Kontraktor untuk menerima arahan-arahan dari perunding sebagai arahan arkitek. Mekanisma boleh dibincang.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home